SY302314 - Kirurgisk sykepleie med fagutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til kirurgiske pasienter og deres pårørende

Sykepleieren i samhandling med andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten

Sykepleieforskning, evidensbasert sykepleie og fagutvikling

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

generell pre-, per- og postoperativ sykepleie

ivaretagelse av kirurgiske pasienter og deres pårørende i sykehus

evidensbasert sykepleie, bruk av forskningsresultater som grunnlag for sykepleie til kirurgiske pasienter

     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

ha grunnleggende ferdigheter ift. utøvelse av sykepleie overfor kirurgiske pasienter og deres pårørende i sykehus

ha grunnleggende ferdigheter ift. samhandling med andre yrkesgrupper om ivaretagelse av kirurgiske pasienter og deres pårørende i sykehus

      

Læringsutbytte - Kompetanse:

anvende forskningsresultater som grunnlag for sykepleie til kirurgiske pasienter

reflektere kritisk over bruk av forskningsresultater som grunnlag for sykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelt arbeid, individuell veiledning evt. veiledning i gruppe, praksisstudier     

Obligatoriske arbeidskrav:

En individuell veiledning på eksamensoppgaven må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (til sammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell oppgave, 3000 ordOppgaven kan forbedres til ny og utsatt eksamen i neste semester. Studenter som har fått karakteren "F" vil få tilbud om en ny veiledningstime. Dersom studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave skrives.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

SY201609, SM201209 

beståtte praksisstudier 5. semester

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.