SY302311 - Kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre HJELPEMIDD

Faglig innhold

Sykepleie til kirurgiske pasienter og deres pårørende

Sykepleieren i samhandling med andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten

Sykepleieforskning og fagutvikling

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

generell pre-, per- og postoperativ sykepleie

ivaretagelse av kirurgiske pasienter og deres pårørende i sykehus

bruk av forskningsresultater som grunnlag for sykepleie til kirurgiske pasienter

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

ha grunnleggende ferdigheter ift. utøvelse av sykepleie overfor kirurgiske pasienter og deres pårørende i sykehus

ha grunnleggende ferdigheter ift. samhandling med andre yrkesgrupper om ivaretagelse av kirurgiske pasienter og deres pårørende i sykehus

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

anvende relevante forskningsresultater som grunnlag for sykepleie til kirurgiske pasienter

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelt arbeid, individuell veiledning og evt. veiledning i gruppe, praksisstudier.

Obligatoriske arbeidskrav:

Én individuell veiledning på individuell eksamensoppgave må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • En obligatorisk veiledning på eksamensoppgaven

Mer om vurdering

Individuell hjemmeoppgave 2500 ord (+/- 10 %). Oppgaven kan forbedres til ny og utsatt eksamen i neste semester. Studenter som har fått karakteren F vil få tilbud om én individuell veiledningstime. Dersom studenten venter til neste ordinære eksamen må ny prosjektoppgave skrives.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

SY 200215, SM 200115, Beståtte praksisstudier 4. semester. Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter ved bachelorutdanningen i sykepleie ved NTNU i Ålesund.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Innlevering
21.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.