SY200417 - Barnesykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

- Sykepleie til barn og deres pårørende
- Sykepleie til pårørende innen området barn

Læringsutbytte

Kunnskap
- har kunnskap om sykepleie til alvorlig syke barn og deres pårørende
- har kunnskap om sykepleie til barn
Ferdigheter:
- anvender kunnskap om sykepleie til barn
Generell kompetanse:
- forstår og samarbeider med pårørende og familier i ulike livssituasjoner
- har en kritisk reflekterende holdning til sykepleiepraksis og handler faglig, etisk og juridisk forsvarlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning Simulering Arbeid i grupper Egenstudier
Arbeidskrav: Deltagelse i simuleringsøvelser og Et skriftlig arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen 2 dager (48 timer) 2000 ord Utsatt eksamen Samme oppgave forbedres. Ved ny ordinær eksamen blir studenten tildelt ny oppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner fra 2. semester

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.