SWA1111 - Swahili språk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter
Skriftlig eksamen 2/3 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en dypere innføring i swahili grammatikk, samt muntlig bruk, oversettelse og språkforståelse. Her inngår øvinger i lesing og oversettelse fra og til swahili basert på utvalgte tekster som dekker politiske, sosiale og kulturelle emner. Emnet kan også inngå i bachelorgrad i afrikastudier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har bredere kunnskap om språkets fonetikk og fonologi.
- har bredere kunnskap om språkets morfologi, morfosyntaks og syntaks, som for eksempel verbbøyningene og verbmorfologien.
- har bredere kunnskap om ord og uttrykk både skriftlig og muntlig på et mellomnivå.

Ferdigheter
Kandidaten

- behersker et bredere ordforråd i swahili for avanserte oppgaver og mer kompleks kommunikasjonssituasjoner i swahili dagligtale.
- behersker bredere grammatiske regler for bøyning og ordstilling.
- kan uttrykke mer komplekse setningsstrukturer både skriftlig og muntlig.
- kan oversette og forstå tekster på et mellomnivå.
- kan skrive beskrivende og fortellende tekster og beskrive personer og hendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktiske øvinger i muntlige og skriftlige ferdigheter.
Obligatoriske aktiviteter består av 1 øving i språkforståelse, 1 grammatikkøvelse og ett essay (200-300 ord).
Obligatoriske øvinger må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig og muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 øving i språkforståelse
  • 1 grammatikkøving
  • 1 essay
  • 1 oversettelse

Mer om vurdering

Emnnet avsluttes med både skriftlig og muntlig eksamen. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Stryk i en del medfører stryk i hele emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFSWA101 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 29.11.2017 09:00 D106, bygg 3
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 05.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.