SPVPV3 - Praktisk-teoretisk prosjekt - emne 3

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere (SPVPV)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.