SPRÅK8895 - Vitenskapelig publisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Vitenskapelig publisering og forskningsformidling. Emnet arrangeres i regi av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi og NTNU. For mer informasjon om det konkrete tilbudet, se forskerskolens nettsider: http://www.ntnu.edu/lingphil/list-of-phd-courses.

Læringsutbytte

Kurset vil gi studentene ferdigheter i å produsere publiserbare vitenskapelige artikler og en bevissthet om kvalitetsstandarder i akademisk arbeid; de vil få trening i å vurdere publieringskanalers kvalitet og egnethet (tidsskriftrankinger, impact factor, open access-standarder etc.); og de vil få opplæring i allmennrettet formidling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og aktiv deltakelse i gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program og tilknytning til forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

Kursmateriell

Pensum vil bli annonsert ved kursoppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.