SPRÅK8879 - Språkteori 6 (LingPhil)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emne i språkteori i regi av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi og NTNU. For mer informasjon om det konkrete tilbudet, se forskerskolens nettsider: http://www.ntnu.edu/lingphil/list-of-phd-courses.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program og tilknytning til forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.