course-details-portlet

SPRÅK8873 - Språkteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Dette emnet tilbyr spesialiserte emner innen språkvitenskapelig teori i vid forstand (for eksempel fonetikk, syntaks, pragmatikk, språk og kjønn, oversettelse, språklæring, språkendring, sosiolingvistikk osv). Innhold vil variere etter doktorgradsstudentenes interesser og prosjekt.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale språkvitenskapelige teorier med relevans for eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/seminar. Kurset kan arrangeres i forbindelse med den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU