SPRÅK3501 - Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir oversikt over relevante sjangere for muntlig og skriftlig kommunikasjon i ingeniørfag. Det legges vekt på kommunikasjon av fagkunnskap rettet mot ulike målgrupper. Undervisning i emnet er på engelsk, men er ikke et kurs i engelsk. Emnet skal gi en innføring og praktisk trening i forskjellige former av kommunikasjon av teknisk fagkunnskap på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har forståelse for hvordan skriving bidrar til vitenskapelig utvikling, både i samfunnet generelt, i vitenskapelige institusjoner, og hos individet
- har grunnleggende kunnskap om forskjellige former av, og formål for, kommunikasjon av teknisk fagkunnskap på engelsk
- har forståelse av forholdet mellom faglig skriftspråk og fagets konvensjoner og praksiser
- har kunnskap om praksiser og teknikker som fremmer vitenskapelig kommunikasjon i både akademiske og ikke akademiske miljøer


Ferdigheter

Kandidaten

- kan analysere og skrive forskjellige fagteksttyper, f. eks. vitenskapelige artikler, oversiktsartikler, populærvitenskapelige tekster, prosjekt- og masteroppgaver
- kan identifisere karakteristiske trekk som skaper koherens i en tekst
- kan presentere fagkunnskap til faglige og ikke-faglige mottakere – både muntlig og skriftlig
- kan utvikle en tekst alene og i samarbeid med andre og kan gi og benytte seg av respons på tekster under utvikling
- har trening i å håndtere muligheter og hindringer i faglig kommunikasjon på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, øvinger i grupper, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner, samt ukentlige e-logger. Oppgavene er basert på studentenes studier/prosjekter i deres respektive fagområder. De obligatoriske aktivitetene består av 4 muntlige presentasjoner, 4 skriftlige oppgaver og 6 e-logger. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 6 e-logger
  • 4 muntlige presentasjoner
  • 4 skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en mappevurdering. Mappen består av 1 av de muntlige presentasjonene og 1 av de skriftlige oppgavene som gjennomføres i løpet av semesteret. Både den muntlige presentasjonen og den skriftlige oppgaven i mappen må bestås for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

Kursmateriell

Pensum blir kunngjort ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.