SPL2041 - Sykdomslære - psykiatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Angstlidelser
Stemningslidelser
Psykoser, schizofreni
Personlighetsforstyrrelser,
Spiseforstyrrelser,
Posttraumatisk stresslidelse,
Rusmisbruk,
Alderspsykiatri,
Psykofarmaka

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- Har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke.
- Har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling.
- Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger, for å ivareta pasientsikkerheten
- Har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.
- Har innsikt i hva som forårsaker sykdom, og hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesker gjennom symptomer og forandringer i vitale tegn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Mer om vurdering

Tre timers skriftelig dagseksamen

Utsatt eksamen:
I henhold til eksamensplan

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene

SPL1012 Klinisk sykepleie 1(Sykepleiefaglig grunnlagstenkning)

SPL1092 Menneske, helse og samfunn (Psykologi og sosialantropologi/sosiologi)

VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgnsomsorg

Kursmateriell

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL2022 15.0
SPL2031 15.0
SPL2041D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 22.09.2017 09:00 D101 - 1.etg. , D201 - 2.etg. , A-atriet-2/3 (A-160) , A254, 2.etg. , E208 - 2.etg. Fløy E , E211- 2.etg.
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 18.04.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 17.08.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.