SPL1004MED - Medikamentregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Eksamen på pc
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer D

Faglig innhold

- måleenheter
- dose, mengde og styrke
- infusjoner og fortynning

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
- forklarer hva mol og IE innebærer
- forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kan identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave
- forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
- forklarer begrepet dråpetall
- forklarer hva fortynning er

Ferdighet
Studenten
- behersker omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
- behersker regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
- behersker regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og som tabletter
- behersker utregning av infusjonshastighet
- behersker regneoppgaver med dråper
- behersker regneoppgaver knyttet til fortynning

Generell kompetanse
- Studenten behersker medikamentregning som verktøy for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Se datoer i eksamensplanen. Det tilrettelegges for inntil 2 nye forsøk i inneværende semester. Ved andre utsatte eksamen (tredje forsøk) vil kandidater med én feil etter digital eksamen få tilbud om muntlig høring. Kandidater med mer enn én feil får Ikke Bestått.

Vurderingsformer:
- Digital eksamen, 2 timer i medikamentregning
- Tas via Fronter
- Bestått forutsetter feilfri eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL1004MEDD 1.0
SPL2001 1.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Eksamen på pc

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 05.04.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 25.05.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.