SPL1004 - Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Flervalgstest
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 15/100 1 timer
Skriftlig eksamen 85/100 4 timer E

Faglig innhold

Anatomi & Fysiologi
Mikrobiologi & Hygiene

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre-og urinveisystemet og reproduksjonssystemet.
- navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre.
- beskriver biokjemiske prosesser.
- navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon.
- forklarer hvordan smitte spres og begrunner generelle hygieniske tiltak.
- beskriver mikroorganismers oppbygging og funksjon.
- navngir og beskriver de mest relevante sykdomsfremkallende mikrobene og deres virkning på kroppen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:
Inntil 2

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Se datoer i eksamensplan.
Vurderingsformer:
- Elektronisk flervalgstest, 1 time i Mikrobiologi & Hygiene (15%)
- Skriftlig eksamen, 4 timer i Anatomi & Fysiologi (85%)
- Hver av delene må bestås separat

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLH)

Kursmateriell

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL1004D 14.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Flervalgstest

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 15/100 22.11.2017 09:00 Studenttorget , A255, 2.etg. A-bygg , A146, 1.etg. A-bygg , E208 - 2.etg. , E211- 2.etg. , A-atriet-2/3 (A-160) , A153, 1.etg. A-bygg , A-atriet-1/3 (A-160)
Høst ORD Skriftlig eksamen** 85/100 E 18.12.2017 09:00 D101 - 1.etg. , D201 - 2.etg. , E208 - 2.etg. , E211- 2.etg. , C024 - underetg. , A153, 1.etg. A-bygg , A254, 2.etg. A-bygg
Vår UTS Skriftlig eksamen 15/100 04.04.2018
Vår UTS Skriftlig eksamen 85/100 E 19.04.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
  • ** Sensurfrist er utvidet til 22.01.2018 - styrevedtak 36/17
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.