course-details-portlet

SOS8536 - Teoretisering og teoretiske strategier i samfunnsforskning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Narrative om teori i sosiologi / sosial forskning har en tendens til å gjenfortell historien om store teoretikere eller teorier på en statisk måte; behandler teorier som faste verdensbilder og statiske ikoner. Målet med kurset er en alternativ tilnærming hvor vi undersøker det sosiologiske arvets dynamiske og generative potensiale og eksemplifiserer hvordan teoretiske og konseptuelle konstruksjoner kan brukes aktivt i ulike typer forskning. Kurset vil utdype konkrete eksempler på teoretisk og konseptuell konstruksjon-arbeid. Kurset skal gi mulighet til å problematisere og videreutvikle teoretiske og konseptuelle problemstillinger knyttet til deltakerens egen forskning.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • Diskutere teoretiske/metodologiske tema presentert og diskutert på kurset

Ferdighetsmål - Studenten skal:

  • behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Vurderingsform: Paper

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU