SOS3604 - Bygdesosiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i sentrale utviklingstrekk i norske bygdesamfunn. Kurset tar opp nyere norsk og internasjonal forskning som belyser hvordan sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske endringsprosesser virker inn på bygdeliv, mobilitet og forholdet mellom bygd og by. Kurset vil ta opp aktuelle tema som vil variere fra gang til gang. Oppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kjenne til sentrale diskusjoner og nyere forskning i norsk og internasjonal bygdesosiologi.
- kunne reflektere kritisk over de endringene som skjer i bygdesamfunn.

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3502 7.5 01.09.2016
SOS8525 5.0 01.09.2016
SOS8526 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.