SMF3052 - Bioøkonomi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset starter med to innledende forelesninger: 1) introduksjon til bioøkonomi + forelesning om teknoøkonmiske paradigmer og deres relevans for bioøkonomi; 2) Strategier for bærekraftig utvikling og bioøkonomi på EU, nasjonalt og regionalt nivå.

 

Deretter kurset er delt inn i tre deler: den grønne, blå og den hvite.

"Den grønne delen" består av to forelesninger: 1) skogindustri og biomasse fra skog i norsk bioøkonomi, 2) landbruksindustri og biomasse fra landbruket i norsk bioøkonomi.

"Den blå delen" inneholder to forelesninger: 1) fiskeindustri + akvakultur og biomasse fra disse næringene i norsk bioøkonomi, 2) oppdrett av marine planter og rolle av denne biomassen i norsk bioøkonomi.

"Den hvite delen" inneholder to forelesninger: 1) biodrivstoff, legemidler, kjemikalier, 2) avfall + bioplast.

I kurset blir studentene også kjent med arbeidet til det største norske bio-raffineriet Borregaard og planteforedling selskapet Graminor.

I kurset drøfter vi med relevante problemstillinger basert på to dokumentarer: 1) om næringsmiddelindustrien og 2) om avfall og moteindustrien.

Flere gjesteforelesere fra næringslivet og politikken, som arbeider i feltet av biobasert produksjon, er også invitert til å holde inspirasjonsforedrag.

Dette kurset er designet spesifikt for å studere norsk bioøkonomi med vekt på regionale muligheter knyttet til skogindustrien.

Læringsutbytte

- Ha kunnskaper og dypere innsikt i temaene bærekraft og bioøkonomi, og bioøkonomiens muligheter, spesielt regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt.
- Studentene skal på bakgrunn av dette opparbeide seg analytiske ferdigheter og anvedt kunnskap om hvordan selskaper kan bruke bærekraft som forretingsstrategi for å oppnå konkurransefordeler innenfor bioøkonomien.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidsoppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen i mai.
Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3052F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.