SMF3004 - Learning factories

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Lean; filosofi, prinsipper, verktøy og metoder

Lean ledelsesprinsipper og den norske modellen

Vareproduksjon, produksjonsstrategi

Vare og produksjonsflyt

Verdistrømanalyse

Produksjonsplanlegging

Lab-øvelser (endringer kan forekomme)

Lean-lab

Produksjons-lab

Internet of things og Industri 4.0

Læringsutbytte

Emne kombinerer teori med praktiske øvelser (lab) og prosjektarbeid. Emne er tett knyttet opp til vareproduksjonsmiljøet rundt NTNU i Gjøvik, og den globale konkurranseutsatte Raufossindustrien. Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

Ha kunnskap om teorier innen produksjonsledelse, organisering og styring prosesser, deriblant Lean

Ha kunnskap om verktøy og metoder for analyser og designe optimal vare- og produksjonsflyt

Ha kunnskap om mulighetene og konsekvensene av teknologiutvikling i forhold til produksjonsmetoder, planlegging og integrering av verdikjeden.

 

Ferdigheter:

Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse innen produksjonsledelse og organisering.

Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer for effektive arbeidsmetoder, for eksempel Lean.

Kunne analysere og vurdere sammenhengen mellom foretakets produksjonsprosesser, verdikjeden og organisering.

Kunne reflektere over egne valg.

 

Generell kompetanse:

Ha innsikt i problemsstillinger knyttet til organisering av produksjonsprosesser

Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen teknologiledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid, veiledning.

Praktiske øvelser (Lab)

Nærmere informasjon - se enngelsk beskrivelse.

Mer om vurdering

Ingen utsatt eksamen. Hvis stryk må emnet gjennomføres på nytt.

Studenten skal gjennomføre prosjektoppgaver tilknyttet lab-øvelsene. Oppgavene utgjør en mappe som samlet vurdert. Mappen vil bestå av minimum 3 innlevering  (Lean lab, produksjons lab, Industri 4.0), og telle 100 % Prosjektoppgavene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis nærmere oppstart.Egen litteratur til prosjektoppgavene kommer i tillegg.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.