SMF2211F - Foretaksstrategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Strategiske ledelse
Strategiske teorier og analyser
Design, planlegging og prosesser
Verdiskapning og forretningsmodeller
Innovasjon og bærekraft

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kjenner til strategiemnets utvikling i et historisk perspektiv

Har bred kunnskap om sentrale teorier og analyser innen strategifaget

Har god kunnskap om utfordringer og metoder som knyttes til strategiarbeid i ulike bransjer

Har god kunnskap om sammenhengen mellom bærekraft, innovasjon og strategi

Kan gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring

 

Ferdigheter:

Kan utvikle visjon, forretningside, verdier og mål for en virksomhet

Kan foreta interne og eksterne analyser av virksomheter

Kan vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode, bærekraftige valg for virksomheten

Kan anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

 

Generell kompetanse:

Kan forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser.

Kan diskutere og vurdere dilemmaer knyttet til bærekraft og strategi

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning|Veiledning

 

Utfyllende informasjon:

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.

Emnet vil bli tilbydt på norsk og/eller engelsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Begge obligatoriske oppgavecaser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august
To godkjente obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Løwendahl, B og F. Wenstøp (2010) Grunnbok i strategi, Oslo: Cappelen Damm. 3. utgave 2. opplag

I tillegg kommer bokkapitler og artikler som legges ut i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2017 09:00 E208 - 2.etg. Fløy E , A255, 2.etg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg , Bergen , Folkeuniversitetet Vestlandet , Halden
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.