SMF2211 - Foretaksstrategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Strategiske ledelse

Strategiske teorier og analyser

Design, planlegging og prosesser

Verdiskapning og forretningsmodeller

Innovasjon og bærekraft

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kjenner til strategiemnets utvikling i et historisk perspektiv

Har bred kunnskap om sentrale teorier og analyser innen strategifaget

Har god kunnskap om utfordringer og metoder knyttet til strategiarbeidet i ulike bransjer

Har god kunnskap om sammenhengen mellom bærekraft, innovasjon og strategi

Kan gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring

 

Ferdigheter:

Kan utvikle visjon og forretningside, verdier og mål for en virksomhet

Kan gjennomføre interne og eksterne analyser av virksomheter

Kan vurdere beslutningsalternativer og foreta strategisk gode, bærekraftige valg for virksomheter

Kan anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

 

Generell kompetanse:

Kan forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser.

Kan diskutere og vurdere dilemmaer knyttet til bærekraft og strategi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning|Veiledning

Utfyllende informasjon:

Emnet kan bli undervist på norsk og/eller engelsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser inkl. obligatoriske presentasjoner og oppmøte, og disse arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Begge obligatoriske oppgavecaser,presentasjoner og oppmøter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
To godkjente obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)
Medieledelse (BMI)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Løwendahl, B og F. Wenstøp (2010) Grunnbok i strategi, Oslo: Cappelen Damm. 3. utgave 2. opplag

I tillegg kommer bokkapitler og artikler som legges ut i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2017 09:00 C025 - underetg. , D201 - 2.etg. , E208 - 2.etg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.