SMF2012 - Transportplanlegging og - økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Godstransportsystemet; aktører, tilbud og etterspørsel

Persontransport; aktører, tilbud og etterspørsel

Ruteplanlegging, for både gods- og persontransport

Logistikk, integrerte verdikjeder og transport

Infrastruktur og transportplanlegging

Transportøkonomi

Aktuelle lover og regler

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:Kunnskap:

Ha kunnskap om tilbud og etterspørsel i transportnæringen, både gods- og personaltransport

Ha kunnskap om sammenhengen mellom logistikk, transport, planlegging og informasjonsutveksling.

Ha kunnskap alternative transportmidler, ift kapasitet, effektivitet, frekvens, miljø og økonomi.

Ferdigheter:

Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltene transportplanlegging og transportøkonomi

Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen transportplanlegging og -økonomi.

Kunne analysere foretakets behov for godstransport og utarbeide/optimalisere en transportplan

Kunne analysere og vurdere rutestrategier for både gods- og personaltransport

Kunne reflektere over egne valg.

Generell kompetanse:

Har innsikt i problemsstillinger transportplanlegging og -økonomi.

Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen logistikk og transport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Prosjektarbeid|Veiledning

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt skriftlig eksamen i augustVed stryk på mappe - gjentak etter avtale med emneansvarlig.

Vurderingsformer:

Prosjektarbeid, mappe (teller 40 %)Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %)Begge deler må bestås.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2013 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.