SMF1261F - Merkevarebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til merkevarebygging

Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter

Merkets posisjon hos kunder og marked

Merkekjennskap

Merkeassosiasjoner

Merkeevaluering

Relasjonelle aspekter ved merkevarer

Merkeposisjonering

Merkeelementer

Vekststrategier for merker

Styring av merkeportefølje

Kommunikasjon av merkevarer

Merkesamarbeid

Bærekraft og merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv

God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer

Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag

Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftig bedriftsutvikling

Kjenne til oppdatert forskning innenfor emnet

Ferdigheter:

Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter

Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med en bærekraftig bedriftsutvikling

Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:

kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teori innen merkevarebygging

kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft

kjenne til grunnleggende metoder innen nyskapning og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring

Emnet gjennomføres som et nettbasert studieløp, med nettbasert læring, oppgaveløsning, veiledning og obligatorisk oppgave.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom foreleser og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.

Se for øvrig under obligatoriske arbeidskrav for ytterligere informasjon.

Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav, som anbefales gjennomført i gruppe. Arbeidskravet kan også utføres individuelt.

Omfang opplyses ved utlevering. Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.I tillegg skal studenter tilknyttet Bachelor i økonomi og ledelse ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende oppgaver. Kurset må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2016). Merkevareledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelige artikler oppgis senere.

Anbefalt litteratur:Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: J.W.Cappelens ForlagInd, Nicholas, Fuller, Clare og Charles Trevail (2012) Det samskapte merket. Oslo: Cappelen Akademisk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1261 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 22.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.