SMF1261 - Merkevarebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

- Introduksjon til merkevarebygging
- Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
- Merkets posisjon hos kunder og marked
- Merkekjennskap
- Merkeassosiasjoner
- Merkeevaluering
- Relasjonelle aspekter ved merkevarer
- Merkeposisjonering
- Merkeelementer
- Vekststrategier for merker
- Styring av merkeportefølje
- Kommunikasjon av merkevarer
- Merkesamarbeid
- Bærekraft og merkevareledelse

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv
-God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer
-Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag
-Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftig bedriftsutvikling
-Kjenne til oppdatert forskning innenfor fagfeltet
Ferdigheter:
-Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter
-Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med bærekraftig bedriftsutvikling
-Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap
Generell kompetanse:
-kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teorier innen merkevarebygging
-kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft
-kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon (dette gjelder kun for studenter i Bachelor i økonomi og ledelse)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, obligatorisk oppgave, oppgaveløsning og veiledning.
Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk.

Obligatoriske arbeidskrav:

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav som skal løses i grupper. Omfang opplyses ved utlevering.
Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
I tillegg:
Studenter på Bachelor i økonomi,ledelse og bærekraft og Bachelor i logistikk skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid. Gruppearbeidet krever obligatorisk frammøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon (BMP)
Logistikk (BLOG)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Årsstudium i teknologidesign og ledelse (TEKDE)
Økonomi og ledelse (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2016) Merkevareledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Vitenskapelige artikler vil komme i tillegg.

Anbefalt litteratur:

Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: Cappelen Akademisk
Ind, Nicholas, Fuller, Clare og Charles Trevail (2012) Det samskapte merket. Oslo: Cappelen Akademisk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1261F 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.