SMED8006 - Mixed Models

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

- Grunnleggende prinsipper om mulitvariat analyse
- Bakgrunn for multivariat analyse
- Eksempel på en multivariat analyse med to-nivå struktur
- Eksempel på mulitvariat analyse med tre-nivå struktur
- Multivariat analyse med dikotom utfallsvariabel
- Bruk av mulitvariat analyser i longitudinale studier
- Generaliserte beregnete ligninger
- Alternative modeller for longitudinale data analyser
- Beregninger av utvalgsstrørrelse
- Missing data
- Programvare for mixed models

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten kunne:
- demonstrere faktakunnskap om bakgrunn og grunnleggende prinsipper for multivariat analyse
- anvende multivariat analyse i longitudinale studier
- beskrive generaliserte beregnete ligninger
- beskrive alternative modeller for longitudinale data analyser
- beregne utvalgsstørrelse
- analysere missing data
- beskrive hvilken programvare som egner seg for ulike områder innen mixed models

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.
Forelesninger blir gitt på formidddagen og på ettermiddagen er det oppgaver på pc med bruk av statstikk-programmene SPSS og STATA.

Forkunnskapskrav

Emnet vil ikke gå hvert år, og oppslutning om emnet er avgjørende for om emnet settes opp. Ved undervisningstilbud vil emnet bli holdt på høstsemesteret.

Det er opptaksbegrensning på inntil 25 plasser. Stipendiater på ph.d.-programmet i samfunnsmedisin vil få prioritert plass. Kandidater som ennå ikke er tatt opp eller som tilhører andre program kan få tilbud dersom ledig plass.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.