SARB3001 - Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Kurset tar utgangspunkt i Schöns brudd med den tekniske rasjonaliteten som ramme for tenkning om praksisutøvelse. Selv om mange situasjoner vil ha felles trekk med den en har opplevd tidligere, vil utøvelse av praksis i stor grad skje i en sammenheng som blir ny og unik. I emnet fokuseres det på nyere teori om refleksjon som hjelpemiddel for å utvikle kunnskap som er relevant for sosialt arbeids praksis. Dette representerer en videreføring i forhold til begrep som taus kunnskap og kunnskap i handling. Emnet tar også opp etiske dilemma som utfordring for praksisutøvelsen.

Læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i nyere teori om refleksjon knyttet til sosialt arbeids praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesning, seminar og gruppearbeid.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent muntlig framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen ca. 10-12 sider, individuell besvarelse.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.