course-details-portlet

SØK2011 - Offentlig økonomi og økonomisk politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Faglig innhold

Emnet behandler økonomiske perspektiver på offentlig sektors rolle i økonomien og politiske beslutningsprosesser. Sammenhengen mellom skatter, omfordeling og effektivitetstap i økonomien avgjør om velferdsstaten er bærekraftig.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • effektivitets- og fordelingskonsekvenser av ulike skatter og avgifter
 • årsaker til og konsekvenser av ulike former for omfordelingspolitikk
 • samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser
 • om kollektive beslutningsprosesser knyttet til effektivitet og fordeling
 • om sammenhengen mellom velgernes preferanser og offentlig politikk

Ferdigheter

Du skal kunne

 • forstå og beskrive kollektive beslutningsprosesser
 • anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere effektivitets- og fordelingskonsekvenser av skatter og avgifter
 • analysere konsekvenser av ulike former for omfordelingspolitikk
 • gi kritiske vurderinger av påstander om skatter, avgifter, offentlige utgifter, effektivitet og fordeling som fremsettes i offentlig debatt

Generell kompetanse

Du skal kunne

følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig økonomisk debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

I semester når emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatorisk aktivitet må gjennomføres det semesteret emnet undervises. Godkjent obligatorisk aktivitet kan videreføres til senere semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2103 3.7 HØST 2018
SØK2008 3.7 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU