SØK2010 - Bank- og kredittmarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset søker å gjøre studentene kjent med banker, finansmarkeder og finansiell tjenesteyting. Det gir en innføring i grunnleggende begreper som penger, kreditt, likviditet, risiko og løpetid og går gjennom økonomisk teori for bankvirksomhet, finansmarkeder og andre finansinstitusjoner, inkludert betydningen av moderne teknologi. Kurset ser videre på bankers og finansinstitusjoners samfunnsmessige rolle, finansiell regulering og myndigheters håndtering av bank- og finanskriser. Det avslutter med spørsmålet om markedsøkonomien gir for lite eller for mye finans.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
– grunnleggende begreper som penger, likviditet, kreditt, risiko og løpetid og de grunnleggende prinsippene for tradisjonell bankvirksomhet som formidling mellom sparere og investorer. Du går videre til å lære om finansmarkeder og finansielle instrumenter, som sertifikater, obligasjoner, aksjer, valuta og derivater, samt ulike typer finansinstitusjoner, inkludert moderne universalbanker, som har fått sin virksomhet revolusjonert av moderne informasjonsteknologi. Endelig vil du lære om finansinstitusjonenes og finansmarkedenes samfunnsmessige rolle, om systemrisiko, bank- og finanskriser, og makrofinansiell regulering.

Ferdigheter
Du skal


Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå det meste av stoffet i spesialiserte finansmedia samt følge med i offentlig debatt om bank og finans.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset foreleses periodisert gjennom semesteret, mens øvingene går annenhver uke. I emnet skal det leveres 1 semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 13.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 23.05.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.