course-details-portlet

RVI1050 - Innføring i kristendommen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi en innføring i oversikts-kunnskap om historiske og samtidige former for kristendom fra et religionsvitenskapelig perspektiv. Med utgangspunkt i det bredere religiøse landskapet der kristendommen vokste frem og ble videreutviklet, vil vi studere de skiftende sosiale og kulturelle kontekstene som formet og omformet kristne selvforståelser, teologier og etikk. Vårt fokus ligger på skiftende kristen praksis og tro gjennom europeisk historie; om forholdet mellom lære og tro; og om de ulike og mangfoldige tolkningene av kristendommen i institusjonelle sammenhenger og populærkulturer over hele kloden.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • kontekstualisere kristendommen ved å demonstrere oversikts-kunnskap om dens opprinnelse og historiske utvikling
 • identifisere ulike former for kristen praksis
 • demonstrere grunnleggende kunnskap om utbredelsen av kristendommen og reflektere over dens regionale og kulturelle variasjoner
 • lokalisere kristendommen i bredere (europeisk) religionshistorie ved å identifisere den kulturelle konteksten til utvalgte kilder som dokumenterer praksis, tro og institusjoner
 • kontraster idealet om kristen enhet med det empiriske mangfoldet av kristendom(mer)

Ferdigheter

 • skille mellom en teologisk og en religionsvitenskapelig tilnærming til kristendommen
 • anvende kritiske lesnings-strategier på historiske og samtidige kilder
 • formidle akademisk kunnskap om tidligere og nåværende kristendom i ulike mediale formater til et generelt publikum

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og inkluderer digitale komponenter.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent obligatorisk aktivitet. For nærmere opplysning om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet godkjennes kun i undervisningstermin, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 3000-4000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRL1030 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
22.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU