RPR2032 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

- Pasientomsorg og sykepleie.
- Sykdomslære
- Sykepleieprosedyrer.
- Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
- Farmakologi.
- Medikamentregning
- Etikk
- Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
- Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider.

Læringsutbytte

Studenten skal vise ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer, prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
 Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid. Læringutbytte og vurderingskriterier er spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning
Selvstudier

Obligatoriske arbeidskrav:
All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksisperiode.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av en individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Forkunnskapskrav

RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi

RPR1011 Ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning

eller

RAD1021Naturvitenskapelige emneområder og introduksjon i radiografi

RPR1011 Ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning

Kursmateriell

En full oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på NTNU i Gjøviks hjemmeside.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.