course-details-portlet

REA0021 - Forkurs i fysikk for TRES

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Rettlinjet bevegelse og sirkelbevegelse
- Krefter og Newtons lover
- Anvendelse av Newtons lover
- Energi, arbeid og effekt
- Bevaring av mekanisk energi
- Bevegelsesmengde, impuls og støt
- Elektrisitet, elektriske krefter og ladninger
- Spenning og strøm
- Elektrisk energi og effekt
- Resistans og elektromotorisk spenning
- Statikk og likevekt
- Tyngdepunkt
- Fysikk i væsker og gasser
- Massetetthet, trykk og oppdrift
- Temperatur, tilstandslikninga og indre energi
- Varmekapasitet
- Faseoverganger og termofysikkens 2. lov
- Lys: refleksjon, absorpsjon og transmisjon
- Brytning og Snells lov
- Totalrefleksjon, lysbrytning og farger
- Bølger
- Kjemiske stoffer og reaksjoner

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper tilsvarende fysikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Dette tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning i Fysikk 1 fra videregående skole.Emnet undervises i høstsemesteret, og kreves bestått for å kunne ta eksamen i emnet IFYKJ1000 Fysikk og kjemi i ingeniørutdanningen i 2.semester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjente obligatoriske innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav (Mappe)

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Dataingeniør (BIDATA)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi (BIFOREN)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Rom Stoff Tid, Fysikk Forkurs Grunnbok (Cappelen Damm, 2016)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S212 Smaragd 1
Eksamensrom Mustad, Inngang D 46

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Hjemme-eksamen** 100/100 A

Utlevering 16.04.2020

Innlevering 16.04.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU