course-details-portlet

REA0021 - Forkurs i fysikk for TRES

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Rettlinjet bevegelse og sirkelbevegelse
- Krefter og Newtons lover
- Anvendelse av Newtons lover
- Energi, arbeid og effekt
- Bevaring av mekanisk energi
- Bevegelsesmengde, impuls og støt
- Elektrisitet, elektriske krefter og ladninger
- Spenning og strøm
- Elektrisk energi og effekt
- Resistans og elektromotorisk spenning
- Statikk og likevekt
- Tyngdepunkt
- Fysikk i væsker og gasser
- Massetetthet, trykk og oppdrift
- Temperatur, tilstandslikninga og indre energi
- Varmekapasitet
- Faseoverganger og termofysikkens 2. lov
- Lys: refleksjon, absorpsjon og transmisjon
- Brytning og Snells lov
- Totalrefleksjon, lysbrytning og farger
- Bølger
- Kjemiske stoffer og reaksjoner

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper tilsvarende fysikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Dette tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning i Fysikk 1 fra videregående skole.Emnet undervises i høstsemesteret, og kreves bestått for å kunne ta eksamen i emnet IFYKJ1000 Fysikk og kjemi i ingeniørutdanningen i 2.semester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjente obligatoriske innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav (Mappe)

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Dataingeniør (BIDATA)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi (BIFOREN)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Rom Stoff Tid, Fysikk Forkurs Grunnbok (Cappelen Damm, 2016)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S212 Smaragd 1
Eksamensrom Mustad, Inngang D 46

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 16.04.2020

Innlevering 16.04.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU