course-details-portlet

REA0012 - Forkurs i matematikk for Tres og y-vei

Om emnet

Faglig innhold

Variabler Algebra Likningssett Ulikheter Grafer Polynomer Rasjonale uttrykk Grenseverdier Derivasjon Funksjonsdrøfting Logaritmer Eksponentialfunksjoner Trigonometri Geometri Trigonometriske likninger Trigonometriske funksjoner Vektorregning Integralregning Differensiallikninger Følger og rekker Mengdelære

Læringsutbytte

Med fullført REA0012 Forkurs i matematikk for TRES og y-vei, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Kunnskapene tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning fra R1 og R2 i videregående skoler. Kunnskap: - Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. - Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat. Ferdigheter: - Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger eller klasseromsundervisning Krav for å kunne gå opp til den avsluttende eksamen i sommerkurset: Minst 80% frammøte Delta på minst 80% av ukeprøver Obligatorisk midtveisprøve

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % fremmøte
  • 80 % oppmøte til ukeprøver
  • Midtveisprøve

Mer om vurdering

Vurderingsformer: Skriftlig eksamen: Emnet gjelder for studenter til bachelor i ingeniørfag via Tresemester og y-vei.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

- Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057 - Kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Forkurs
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU