course-details-portlet

RAD6100 - Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet bygger på en antakelse om at karriere er et livslangt prosjekt som handler om bevisstgjøring om hvem man er og ønsker å være. Valgkompetanse regnes som en nøkkel til å kunne håndtere stadig nye små og store valgsituasjoner knyttet til ulike overganger gjennom livsløpet. Gjennom emnet vil kandidatene tilegne seg kompetanse i å legge til rette for at eleven kan få økt selvinnsikt og bevissthet omkring egne interesser, ressurser, verdier, preferanser og muligheter, for dermed å bli bedre i stand til å utvikle valgkompetanse. I sammenheng med dette ses læreren som en veileder og tilrettelegger, såvel som underviser, og det fordres dermed at kandidaten også tilegner seg kompetanse knyttet til grunnleggende veiledningsferdigheter.

Læringsutbytte

KunnskapKandidaten har• forståelse for faget Utdanningsvalg i skolen• kunnskap om grunnleggende teorier knyttet til karriere og karriereveiledning, valgprosesser og selvinnsikt.FerdigheterKandidaten kan• planlegge og tilrettelegge prosesser hvor elever kan utforske sine personlige preferanser, ressurser, interesser og verdier knyttet til bevisstgjøring og planlegging av egen karriere• bistå elever i å utvikle valgkompetanse knyttet til ulike overgangerGenerell kompetanseKandidaten kan• kritisk vurdere undervisning knyttet til karrierelæring og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg• arbeide med utdanningsvalg på individ-, gruppe- og systemnivå

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er fordelt på to samlinger. Disse er organisert i en kombinasjon av dialogbaserte forelesninger, erfaringsdeling og diskusjoner i større og mindre grupper, samt praktisk utprøving, observasjon og tilbakemelding.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk deltagelse på undervisning og godkjent øvingsoppgave

Mer om vurdering

Skriftlig emneoppgave med selvvalgt problemstilling i et omfang på 8-10 sider.80 % obligatorisk deltagelse på undervisning og godkjent øvingsoppgave.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Utdanningsvalg, 8.-10. trinn (KUVALG8-10)
Rådgivning, etter- og videreutdanning (RADEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU