RAD1051 - Anatomi, fysiologi og mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Flervalgstest
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/10 1 timer E
Skriftlig eksamen 9/10 4 timer E

Faglig innhold

Anatomi og fysiologi:
- Nomenklatur
- Topografisk anatomi
- Cellens oppbygging og funksjon
- Nervesystemet og sansene
- Det endokrine systemet
- Skjelettsystemet og musklene
- Sirkulasjonssystemet
- Blodet og immunsystemet
- Respirasjonssystemet
- Fordøyelsessystemet
- Temperaturreguleringen
- Nyrene- og urinveissystemet
- Væske-elektrolyttbalansen og syre-basebalansen
- Reproduksjonssystemet
- Biokjemi

Mikrobiologi:
- Bakteriologi
- Virologi
- Mykologi
- Protozoer
- Patogenitet
- Smitte og smittespredning
- Normalflora
- Hygiene og hygieniske prinsipper

Læringsutbytte

Anatomi og fysiologi
- navngir anatomiske navn på strukturer og organer og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre, samt i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronalt) på røntgenbilder og anatomiske modeller (topografisk)
- relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
- forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers normale funksjon (fysiologi) og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunsystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyrene- og urinveissystemet, væske-elektrolyttbalansen og syre-base balansen og reproduksjonssystemet
- gjengir biokjemiske prosesser

Mikrobiologi
- beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering, virkning på kroppen og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
- forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
- beskriver sykehusinfeksjoner

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Gruppearbeid
- Lab.øvelser
- Nettstøttet læring
- Oppgaveløsning
- PBL (Problem Basert Læring)
- Seminarer
- Veiledninger

Obligatoriske arbeidskrav:
En individuell test innen et utvalg av gitte arbeidsoppgaver i anatomi og fysiologi. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til fire timers skriftlig eksamen i anatomi og fysiologi. Nærmere informasjon om testen vil bli gitt ved emnets oppstart.

Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

- Anatomi og fysiologi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)
- Mikrobiologi: én time digital eksamen - multiple choice (teller 10%)

Hver av delene må bestås separat. Dersom stryk på én deleksamen, kan kun denne tas opp igjen.

Kontinuasjon/utsatt eksamen:
- Kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Kursmateriell

Tilgjengelig på Blackboard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Flervalgstest

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 1/10 E 22.09.2017 13:00 E208 - 2.etg. , E211- 2.etg.
Høst UTS Skriftlig eksamen 1/10 E 20.10.2017 09:00 Møterom G-bygg
Høst ORD Skriftlig eksamen** 9/10 E 24.11.2017 09:00 A255, 2.etg. A-bygg , 209-Grupperom, Bibliotek , C006 - underetg.
Vår UTS Skriftlig eksamen 9/10 E 09.05.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.