PSYPRO4041 - Profesjonell kompetanse og personlig utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt 100/100

Faglig innhold

Aktuelle tema vil f.eks. være forholdet mellom profesjonell kompetanse og personlige forutsetninger, ekskursjon til psykologarbeidsplass med sikte på økt kunnskap om psykologers arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon, refleksjoner over egen historie og utvikling, kommunikasjonsferdigheter, klient- og terapeutrollen, teamarbeid, veiledning og kollegial støtte, samt yrkes- og forskningsetiske konflikter. Kjennskap til klinisk psykologarbeid gjennom observatørstatus ved instituttets klinikker. Emnet går over fem semester og problemstillinger som tas opp skal også relateres til anvendte og etiske aspekt hentet fra undervisningen i de fem basalfagene.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i krav til yrkesmessig og personlig utvikling som profesjonelt psykologarbeid innebærer, og bidra til bevisstgjøring av forholdet mellom personlige forutsetninger og profesjonell kompetanse og derved forberede studentene til arbeid i klinikken.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og veiledning i grupper. Ca 30 timer seminar per semester. Merk: Studentene skal ikke vurderingsmelde seg i PSYPRO4041 før i sitt 7. semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar og veiledning i grupper (minst 80% deltakelse).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4201 7.5 01.09.2011
PSYPRO4202 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Deltatt 100/100
Vår ORD Deltatt 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.