PSY2020 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i læring og ferdighetsutvikling sett fra kognitive-, biologiske-, sosiale- og utviklingspsykologiske perspektiver.
Sentralt står teorier innen utvikling og læring og hvordan disse kan benyttes for å utvide kunnskapen om hvordan og hvorfor ferdigheter utvikles
og læres innenfor for eksempel lesing og skriving, matematikk og motorikk. Det vil også bli fokus på både læring og utviklingsvansker og ekspertise.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
studenten har en dypere forståelse for kognitive-, biologiske-, sosiale- og utviklingspsykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling.

Ferdighetsmål:
studenten kan fremme refleksjoner for hvordan ulike psykologiske teorier kan anvendes på praktiske problemstillinger knyttet til læring og ferdighetsutvikling
-studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen området læring og ferdighetsutvikling

Generell kompetanse
Studenten har innsikt i relevant fagstoff innen området
Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier innen læring og ferdighetsutvikling
Studenten kan forstå sammenhengen mellom sentrale teorier og anvende dem i praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
06.12.2018

Innlevering
13.12.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.