course-details-portlet

PSY1015 - Utviklingspsykologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringskurs som presenterer grunnleggende kunnskap og teori om ulike aspekter ved menneskelig utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Av områdene som dekkes er persepsjon og kognisjon, kommunikasjon og språk, emosjonsutvikling, tilknytning, vennskapsrelasjoner og lek.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har grunnleggende kunnskap om de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor utviklingspsykologien og om hvordan disse perspektivene skiller seg fra hverandre.
Studenten har kjennskap til hva forskning viser som typiske trekk ved måten barn fungerer på; kognitivt, emosjonelt og i samspill med andre mennesker.
Studenten har kjennskap til sentrale metoder innen psykologisk forskning som handler og barn.

Ferdigheter:
Studenten kan skriftlig gjøre rede for temaer innen utviklingspsykologi.
Studenten kan anvende og drøfte sentrale begreper i forhold til temaer og teoretiske perspektiv i utviklingspsykologi.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet en forståelse for sammenhengen mellom teoretiske utviklingsperspektiver, og vitenskapelig kunnskap om barns utvikling.
Studenten har utviklet forståelse for betydningen av etiske retningslinjer i utviklingspsykologisk forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1005 7.5 01.09.2011
PSYPRO4115 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 02.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 28.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU