course-details-portlet

PSY1010 - Psykologiens historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringskurs som tar for seg den historiske utvikling av fagets problemstillinger. Sentralt står fremveksten av den moderne psykologien slik den viste seg ved overgangen til det 20. århundre og hovedlinjene i den videre utviklingen fram til dagens psykologi.
Emnet er en generell introduksjon til de andre grunnemnene i studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har en grunnleggende forståelse for den historiske utviklingen av psykologifaget.
Studenten har utviklet forståelse for sammenhenger og forskjeller mellom de ulike retningene i psykologiens historie.

Ferdighet:
Studenten kan reflektere over dagens psykologiske teori og praksis og sette den inn i en historisk sammenheng.
Studenten kan finne utdypende litteratur for videre refleksjon.
Studenten kan plassere nyere retninger og teorier i et historisk perspektiv.

Generell kompetanse:
Studenten kan skriftlig og muntlig formidle sentralt fagstoff knyttet til psykologiens historie.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1000 7.5
PSY1008 7.5
PSYPRO4110 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Psykologi
  • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 03.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 19.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU