PPU4725 - Fagdidaktikk i informatikk del II

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 6 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Underveisarbeid
  • Definerte arbeidskrav
  • 75% oppmøte i undervisning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4223 7.5 01.09.2008
PPU4625 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 1/3

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Hjemmeeksamen 2/3

Innlevering
28.11.2017

Vår ORD Oppgave 1/3

Innlevering
01.06.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen 2/3

Utlevering
08.06.2018

Innlevering
08.06.2018

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
06.06.2018

Innlevering
06.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.