POL8511 - De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over katolsk og protestantisk historie. Det vil spesielt fokusere på den katolske kirken i Polen og USA og den protestantiske kirken i Tyskland og Norge.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- være i kunnskapsfronten om de katolske og protestantiske kirkers rolle i verdenspolitikken og beherske fagområdets teori og metoder.
- kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen fagområdet.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paperet.
Vurderingsform: Paper.
Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.
Hvis 6 eller færre studenter melder seg til et emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3511 10.0 01.08.2006
SVPOLX1/V02 10.0 01.08.2006

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.