POL3522 - Petroleumsforvaltning: Den norske modellen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 25/100 4 timer
Oppgave 75/100

Faglig innhold

Den norske modellen for petroleumsforvaltning er ettertraktet, og kurset gir en grundig innføring i hvordan den norske staten har forvaltet sine olje- og gassressurser. Emnet gir en innføring i faktorene som påvirker statens forvaltning av petroleumsressurser over tid. Petroleumsforvaltning skal vurderes ut fra et politisk økonomisk ståsted og studeres både ved hjelp av teoretiske modeller og empiriske undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha en oversikt over norsk petroleumsforvaltning
- ha kunnskap om de politiske, sosiale og etiske utfordringer knyttet til ressursforvaltning
Ferdighetsmål - studenten skal:
- kunne formulere faglig relevante og forskbare forskningsspørsmål og problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende opptil 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven. Undervisningsspråk er engelsk. Det meste av undervisningen er felles med POL2022. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig eksamen og semesteroppgave. Både skriftlig eksamen og oppgaven må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Statsvitenskap (MPOL)

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2022 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 25/100 04.12.2017 09:00 Storhall del 1
Høst ORD Oppgave 75/100

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Skriftlig eksamen 25/100
Vår ORD Oppgave 75/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.