POL2018 - Japansk kultur og politisk-økonomisk system

Om emnet

Nytt fra studieåret 2012/2013

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Japansk kultur: 1) mellommenneskelige relasjoner og organisasjonskultur, 2) særtrekk ved japansk kultur kontra kulturen i andre asiatiske land og Norge. Japans politisk-økonomiske system: 1) japansk økonomi og politiske institusjoner, 2) politisk omstrukturering og økonomisk liberalisering, og 3) Japans utenrikspolitiske relasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
*kjenne til japansk kultur og historiske bakgrunn, dets særtrekk kontra øvrig asiatisk kultur så vel som norsk kultur
*kjenne til om utvikling og endringer i Japansk politikk, samfunn, økonomi og internasjonale relasjoner etter 2. verdenskrig.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
*anvende teori til å belyse aktuelle problemstillinger innen Japansk kultur, politikk, økonomi og samfunn
*utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 3000 ord (8 sider tekst). Undervisningen gis på engelsk. 3 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL1006 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.12.2012 09:00 Datasal 10349 , D139
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.05.2013 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.