course-details-portlet

POL2016 - Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk kommunikasjon og politisk atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Kurset fokuserer på hvordan medienes innhold og format påvirker folks politiske atferd, det vil si deres kunnskap om politiske spørsmål, deres vilje og evne til å delta i politikk og deres politiske preferanser. Kurset gir en prestasjon av og fordypning i noen av de sentrale modellene innen valgforskning, forskning om politisk deltakelse, forskning om kortsiktig og langsiktig mediepåvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • kjenne og forstå de mest sentrale modellene på fagfeltene politisk atferd og politisk kommunikasjon

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • øves og prøves i evne til å gi en framstilling av en problemstilling knyttet til sentrale problemstillinger innen politisk adferd og politisk kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger per uke i første halvdel av semesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen i uke 9. Oppgavens omfang: 3000-5000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2006 7.5 HØST 2011
POL2010 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.11.2023

Innlevering
10.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU