PLU8003 - Teoretiske og metodologiske perspektiver på literacy i dag I

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Teoretiske og metodiske perspektiv på literacy med fokus på utfordringer i feltet i dag.
Presentasjon av ph.d-kandidatene på emnet PLU8002 sine forskingsprosjekt med vekt på metodisk tilnærming. Kommentarer av prof. Judith Langer og diskusjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
-har inngående kunnskap om teoretiske og metodiske spørsmål relevante innanfor literacy-feltet

Ferdigheter
Kandidaten
- har gode ferdigheter i å bruke kunnskap fra literacy-feltet i eget prosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten
- er i stand til å bruke kunnskap om literacy på faglig velfundert måte i refleksjoner knytt til eget forskingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av forelesning, diskusjon og studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • deltagelse i diskuson
  • 100 % oppmøte

Mer om vurdering

Oppgaven er en refleksjonslogg med relevans for eget ph.d-prosjekt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Må være i gang med eget ph.d-prosjekt.

Kursmateriell

Se pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.