PK8211 - Samspill og kommunikasjon i Prosjekter

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på ledelse av prosjekter generelt og dekker spesielt utfordringer knyttet til samspill og kommunikasjon mellom organisasjoner i prosjekter. Relevante delemner inkluderer ledelse av prosjekter, ulike samhandlings-/ samspillsmodeller, relasjonsledelse i prosjekter, organisasjons- og kontraktsmodeller, grensesnitthåndtering og endringshåndtering.

Temaer:
• Ledelse av prosjekter
• Kommunikasjon mellom organisasjoner i prosjekter
• Samhandlings/ samspillsmodeller
• Relasjonsledelse i prosjekter
• Samarbeidskraft versus konkurransekraft


Faget blir kun undervist for phd-kandidater, og det blir arrangert ved behov

Læringsutbytte

Kunnskaper, etter dette kurset har kandidaten kunnskap om:
- Forsknings- og kunnskapsfronten i fagområdet
- Innsikt i rådende standarder relevant for dette kurset
- Forståelse for kommunikasjon som virkemiddel for bedre effektivitet i prosjekter


Ferdigheter: Etter kurset kan kandidaten:
- Analysere et praktisk prosjekt med tanke på samspill og kommunikasjon
- Bruke kommunikasjon og relasjonsledelse inn i ledelse av prosjekter
- Bruke samhandlings- og samspillsmodeller fra litteraturen inn i ledelse av prosjekter

Generell kompetanse: Etter kurset kan kandidaten:
- Forstå betydningen og bruken av kommunikasjon og samspill i prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to samlinger á to dager.

Samling 1: Første samlingen blir to dagers forelesning av state-of-the art av faglærerne, deretter selvstendig studium av relevant litteratur og utarbeidelse av et paper basert på dette, vinklet mot studentens PhD-fokus.

Samling 2: På andre samling skal kandidatene presentere paperet sitt og det blir lagt opp til faglige diskusjoner med faglærere og andre kursdeltakere.

Arbeidsformen mellom samling 1 og 2 er selvstendig studium av litteratur og utarbeidelse av en artikkel/ paper basert på dette.

Artikkelen/ paperet skal innleveres på gitt dato etter samling 2.

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng) på artikkelen.

Mer om vurdering

Vurderingsordning er innlevering av artikkel. Artikkelen skal presenteres for et fagpanel som gir tilbakemeldinger. Studenten skal gjøre endringer i forhold til tilbakemeldingene, og levere inn artikkel på nytt. Karakter bestått/ ikke bestått gis basert på endelig innlevert artikkel.

Kursmateriell

Aarseth, Wenche, Rolstadås, A. and Klev, R (2016) Project Leadership Challenges. Their nature and how to manage them. www.fagbokforlaget.no,.

Aarseth, Wenche (2014) Project Management – a new mindset for success, Fagbokforlaget, Trondheim.

Biong, Harald og Erik Nes (siste utgave), Markedsføring på bedriftsmarkedet: industri, tjenesteyting og offentlig virksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 4-8 + kap 13.

Schiefloe, Per Morten (siste utgave) Menneske og samfunn (kap 5, 8 og 9) ISBN 978-82-7674-769-0.

Cramton, C.D. (2002) Finding common ground in dispersed collaboration. Organizational Dynamics, 30 (4), p. 356-367.

Aarseth, Wenche, Andersen, Bjørn, Ahola, Tuomas og Jergeas, George (2012) Practical difficulties encountered in attempting to implement partnering. International Journal of Managing Projects in Business, Vol.5, No. 2.

Hinds, PJ and Weisband, S P (2003) Knowledge sharing and shared understanding in virtual teams. I Cohen and Gibson DC B (red) Virtual teams that work. San Fransisco: Jossey-Bass.

Andersen, Bjørn, Henriksen Bjørnar, Aarseth, Wenche (2006) “Holistic performance management, an integrated framework”, Productivity and performance management, volume 1 and 2, s.61-78, 55, 2006.

Andersen Bjørn, Henriksen Bjørnar, Aarseth Wenche (2004) Project office establishment, ISBN 82-14-02986-4.

Aarseth, Wenche og Sørhaug, Tian (2009) “Improving business performance in multi-company projects through `cooperative power`.” International Journal of Business Performance Management, Vol. 11, No. 4, p. 364-382, 2009.

Ahola, Tuomas, Kujala Jaakko, Laaksonen Teuvo, Aaltonen Kirsi (2013) `Constructing the market position of a project-based firm`. International Journal of Project Management, Volume 31, Issue 3, April 2013, Pages 355-365.

Aaltonen Kirsi, Kujala Jaakko, Oijala Tuomas (2008) `Stakeholder salience in global projects`. International Journal of Project Management, Volume 26, Issue 5, July 2008, Pages 509-516.

Harvard Business Review on Strategic Alliances (siste utgave) ISBN 1-59139-133-4 (kap 1-5).

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.