PK8106 - Kunnskapseksplotering og dataminering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 60 minutter D
Rapport 50/100 1 semestre A

Faglig innhold

Innføring til dataminering, begrep og oversikt av skritt; Preprosessering, datavasking og transfomasjon; Clustering; Assosiasjonsregeler; Desisjonstre og regelinduksjon; Predikasjonsteknikk; Visualisering; DM-strategier i inginørvitenskap og forretningsvirksomhet; Avansert minering emner (multimdium data, tekst og web minering); Systemer til dataminering (IBM Intelligent miner, SPSS clementine).

Læringsutbytte

Kunnskaper, kandidaten skal ha kunnskap om: - Å gi en innføring og en bakgrunn for kunnskapseksplotering og dataminering i databaser og å presentere virkelige anvendelser av dataminering og avsløre relevante forskningsaktiviteter. Ferdigheter, kandidaten skal ha ferdigheter om: - Å forstå grunnleggende begrep underliggende KD og DM og få praktisk erfaring ved implementering av noen DM-algoritmer til virkelige caser som CRM, design og produksjon, medisinske diagnoser og offshoreindustrier. Generell kompetanse, kandidaten skal ha: - Forståelse av Kunnskapseksplotering og dataminering som viktige teorier og metoder for å ta bedre beslutninger i industri og bedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriving av en rapport som teller 50 % og muntlig eksamen som teller 50 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen.

Kursmateriell

Jiawei Han and Micheline Kamber, (2001) Data Mining - Concepts and Techniques, Morgen Kaufmann Publishers.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Rapport 50/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Rapport 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.