ORG8002 - Foretaksstrategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Foretaksstrategi er et tilbud til deg som vil styrke din formelle kompetanse innenfor økonomi og administrasjon. Emnet er organisert slik at det er mulig å kombinere studier og jobb.

Emneoversikt

Strategisk analyse
Alternative strategisyn
Strategimodeller
Strategiformulering
Iverksettelse av strategi

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kunnskap om formålet og med innholdet i strategi og strategiprosesser
- Kunnskap om det innholdet i og behovet for sentrale analyser
- Kunnskap om verdien av strategiprosesser og strategidokumenter som styringsverktøy

Ferdigheter
- Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av strategi
- Kunne forklare sammenhenger mellom ulike deler i strategiprosessen
- Kunne utvikle og lede en strategiprosess
- Kunne implementere strategi og lede endring

Generell kompetanse
- Grunnleggende innsikt i strategi og strategiprosesser
- Forståelse for verdien av strategi som styringsverktøy
- Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse i egen virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og plenumsdiskusjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Roos.G, Von Krogh G, Roos, J & Boldt-Christmas, L: Strategi en innføring. siste utgave, Fagbokforlaget, 2013 Artikkelsamling

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ORG2002 7.5 01.01.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.