course-details-portlet

ORG3030 - Strategic Leadership

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

 • Perspektiver på ledelse
 • Lederoppgaver og ledelsesnivå
 • Ledelsens verktøykasse/ virkemidler
 • Strategisk forankret personalledelse
 • Kompetanse og kompetanseutvikling
 • Lederutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Organisasjonslæring

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om verdien av å se på ulike perspektiver på ledelse, ledelsesnivå og innholdet i disse
 • Kunnskap om de mest sentrale verktøy for utøvelse av ledelse

Ferdigheter

 • Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av ledelse
 • Kunne utvikle og lede en virksomhet for å realisere en virksomhets overordnede mål og strategier

Generell kompetanse

 • Grunnleggende innsikt i ledelse, perspektiv på ledelse og ledelsesnivå
 • Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse i egen virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Casediskusjoner
 • Gruppearbeid m/ presentasjoner

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Utvekslingsstudenter gis adgang etter avtale med Fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet

Kursmateriell

Northouse, Peter G., (2018), Leadership, 8 ed., Sage Publication Collection of articles Subject to changes. Final syllabus is given at the start of the semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU