course-details-portlet

NFUT0011 - Norsk for utlendinger, kortkurs - Ålesund

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Kurset er på begynnernivå. Det tar for seg både grunnleggende norsk grammatikk og praktisk bruk av språket, muntlig og skriftlig.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskaper på minimum nivå A1 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan forstå og bruke dagligdagse uttrykksmåter slik at enkle primærbehov knyttet til dagliglivet kan tilfredsstilles
- kan presentere seg selv og andre
- kan stille spørsmål og svare på spørsmål om personlige detaljer knyttet til bosted, bekjentskaper og eiendeler
- kan samhandle med dialogpartneren på en enkel måte hvis den andre personen snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning 3 t. pr. uke.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.

Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 skriftlige innleveringer
  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte den første forelesningen)
  • 1 obligatorisk muntlig øving/test

Mer om vurdering

For å få gå opp til eksamen skal kandidaten ha innlevert og fått godkjent 3 skriftlige tekster i tillegg til en muntlig øving/test.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFUT0001 7.5 01.09.2019
NFUT0002 7.5 01.09.2019
NFUT0003 7.5 01.09.2019
NFUT0004 7.5 01.09.2019
NFUT0005 7.5 01.09.2019
NFUT0006 7.5 01.09.2019
NFUT0007 7.5 01.09.2019
NFUT0008 7.5 01.09.2019
NFUT0009 7.5 01.09.2019
NFUT0031 7.5
NFUT0032 7.5
NFUT0030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Norsk som andrespråk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 25.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU