NATKJ3950 - Masteroppgave i naturfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via det nettbaserte verktøyet DAIM. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 25 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver. Eventuell utfyllende informasjon kan finnes på fakultetets og instituttets hjemmesider.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §4-5 og UTF §34 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av masteroppgaven når masteroppgaven er vurdert til ikke å være bestått (karakter F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Opptak til femårig lærerutdanning (realfag,naturfag) er en forutsetning. De fire første årene av lærerutdanningen må være gjennomført.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.