MUSV3111 - Den klassiske stilen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er et eksklusivt studium av Charles Rosens berømte bok: The Classical Style fra 1972. Det dreier seg derfor utelukkende om Haydn, Mozart og Beethoven – ikke så mye om komponistene selve men om hva de komponerte, hvilke former, stiler og genrer som dominerte – med en naturlig konsentrasjon kring de mest grunnleggende genrene: sonate, symfoni, konsert, variasjonssats og opera. Formålet er å kartlegge komponistenes musikalske stil og dermed forklare den klassiske stil som har hatt en slik gjennomgripende innflytelse i all ettertid.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3111
– har fordypet kunnskap om den wienerklassiske stilen.
– har fordypet kunnskap om Haydn, Mozart og Beethoven.
– har fordypet kunnskap om sonateform.
– har fordypet kunnskap om musikalsk analyse som musikkhistorisk verktøy.

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3111
– kan formulere sin kunnskap i både skriftlig og muntlig form.

Generell kompetanse:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3111
– har utdypet forståelse av sentral klassisk musikk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten deltar aktivt. Bacheloroppgaven leveres i emnet MUSV2031. Det vil si at studentene følger undervisningen i ett av MUSV31**-emnene, men melder seg opp til bacheloroppgaven i emnekoden MUSV2031.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
22.05.2018

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.