MUSV3109 - Standardlåter

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet omhandler amerikanske standardlåter (Standards) og deres historie i perioden ca. 1900–1960. Et viktig utgangspunkt er rekken av Tin Pan Alley-komponister, som Irving Berlin, Cole Porter, Richard Rodgers og Harold Arlen. Et annet utgangspunkt er musikaltradisjonen på Broadway og i Hollywood, hvor de aller fleste standardlåtene har sin opprinnelse. Genren blir således behandlet som et teoretisk historisk emne innen amerikansk jazz og populærmusikk. Det blir imidlertid også tilfelle til en mere praktisk tilnærming med hjelp av frivillige studenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3109
– har fordypet kunnskap om de mest sentrale Standards og deres opphav.
– har fordypet kunnskap om amerikansk popular music i perioden 1900-1960.
– har fordypet kunnskap om amerikansk Musikal-tradisjon.

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3109
– kan formulere sin kunnskap i både skriftlig og muntlig form.
– kan tillempe sin kunnskap i musikalsk utøving.

Generell kompetanse:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3109
– har utdypet forståelse av amerikansk jazz og populærmusikk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten deltar aktivt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.