course-details-portlet

MUSV1007 - Musikk og globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeks 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet legger vekt på forståelse av globale endringsprosesser i forbindelse med folkemusikk, kunstmusikk, jazz og populærmusikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1007
- har kjennskap til nyere forskningslitteratur om kulturell globalisering.
- har repertoirekunnskap om innspillinger som er behandlet i pensum og som har gått under betegnelsene verdensmusikk og global pop
- har kjennskap til de viktigste populærmusikkgenrene globalt sett
- har et reflektert forhold til sjangerforskjeller verden rundt
- har kjennskap til sentrale nettsteder, oppslagsverk og viktig forskningslitteratur som gir kunnskap om musikk og politikk, musikk og migrasjon, musikalsk diaspora og musikalsk hybridisering i global målestokk

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1007
- kan anvende sine kunnskaper analytisk og drøftende i forhold til musikkens funksjon og posisjonering i et utvalg sammenhenger verden rundt
- kan formulere sine kunnskaper om de siste ca. 20 års globale musikkutvikling komparativt, refleksivt og drøftende
- kan anvende innsikter fra nyere globaliseringsdiskurs i beskrivelse og analyse av musikk verden rundt
- kan gjøre bruk av innsikter og begreper hentet fra forskningslitteraturen om musikk og globalisering i egen skriving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Hjemmeeksamen skal ha en maksimum lengde på 20 sider (maskinskrevne, 1,5/12 pkt)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Globalisering
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst KONT Hjemmeeks 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemmeeks 100/100

Utlevering
09.05.2014

Innlevering
16.05.2014

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU